ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Posted by:

0

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริการท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง (ครั้งที่ 2 )

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ และขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เดือน ธันวาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 ตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

0

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการจัดเก็บ และขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เดือน ธันวาคม 2563 ถึง กันยายน 2564 ตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2563

Posted by:

0

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ และขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 ตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

0
Page 5 of 16 «...34567...»