Author Archive

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ 2564

Posted by:

วันที่ 22 กันยายน 2564 ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 (แอสตร้าซีนีก้า)จำนวน 174 คน ณ หน่วยฉีดวัคซีนฯ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

Posted by:

0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ 2564

Posted by:

วันที่ 14 กันยายน 2564 ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมได้เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ 2564 โดยมีวิทยากรมาจาก สภ. สันป่าตอง มาร่วมบรรยายให้ความรู้กับกับเยาวชนในพื้นที่ ในการนี้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯตลอดจนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ เยาวชนด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

โครงการ ” บ้านรวมใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบให้ นายบุญสี ไหวสี

Posted by:

วันที่ 31 ส.ค 64 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยท่านนายกจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งต้อม จัดทำโครงการ ” บ้านรวมใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบให้ นายบุญสี ไหวสี บ้านเลขที่ 39 หมู่ 7 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

0

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2564

Posted by:

0

ท่าน นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบถุงยังชีพมายังเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน

Posted by:

วันที่่ 23 สิงหาคม 2564 ท่าน นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบถุงยังชีพมายังเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน โดยมีท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าหน่วยราชการ นำไปมอบที่่ บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม ซึ่งทางเทศบาลพร้อมจะดูแล และอำนวยความสะดวกให้ตลอดระยะเวลา14วันที่กักตัว

0

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564

Posted by:

เมื่อวันพุธที่ 11สิงหาคม 2564 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Posted by:

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้ทำกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 

0

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ครั้งที่ 4/2564

Posted by:

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ครั้งที่ 4/2564 ตามภารกิจหน้าที่ของกองทุนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0
Page 1 of 13 12345...»