วันที่ 18ต.ค62 ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดสันคอกช้าง พระเจ้าตนหลวง ต.แม่ก๊า

Posted by:

0

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

Posted by:

0

วันนี(9ต.ค62)คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้มอบบ้านในโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี2561 จำนวน 5 หลัง โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งต้อม กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันพุธที่28ส.ค62 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมในฐานะประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้เปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุ่งต้อมโดยมีนายธีระศักดิ์ โฆษคุณวุฒิ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวงมาเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่23ส.ค62 การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลและตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่9ก.ค62 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมมอบหมายให้นายสายันห์ พรมมาแบน ปลัดเทศบาลฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ1,000วัน แห่งสายสัมพันธ์รัก ณ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดป่าลาน)ม.2 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

17806 17807 17808 17810 17814 17815 17816 17817 17818 17819 17820 17821 IMG_3505 IMG_3506 IMG_3507 IMG_3508 IMG_3511 IMG_3512 IMG_3514 IMG_3515 IMG_3520 IMG_3522 IMG_3524 IMG_3527 IMG_3532 IMG_3534 IMG_3535

0

วันที่9ก.ค62 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมมอบหมายให้นายสายันห์ พรมมาแบน ปลัดเทศบาลฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ1,000วัน แห่งสายสัมพันธ์รัก ณ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดป่าลาน)ม.2 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

นพุธที่10กรกฎาคม 2562 การเปิดโรงเรียนผุ้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยเป็นการเรียนรู้เรื่องระบบโครงสร้างร่างกายของคนเพื่อการดูแลตัวเองเบื้องต้น และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

IMG_2599 IMG_2602 IMG_2607 IMG_2617 IMG_2631 IMG_2633 IMG_2634 IMG_2642 IMG_2644 IMG_2645 IMG_2647 IMG_2651 IMG_2656 IMG_2660 IMG_2661 IMG_2662 IMG_2664 IMG_2665 IMG_2666 IMG_2667 IMG_2676 IMG_2677

0

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อม(กองทุนวันละบาท)ตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯในรอบปีที่ผ่านมาให้สมาชิกทราบและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆจากสมาชิกกองทุนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

รูป1 รูป2 รูป3 รูป4 รูป5 รูป6 รูป7 รูป8 รูป9 รูป10 รูป11 รูป12 รูป13

0

วันที่13มิ.ย62 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี2562 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครู โดยมีนายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนป่าลานประสิทธิ์วิทยา)บ้านป่าลาน ม.2 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

117476 117475 IMG_1329 IMG_1327 IMG_1325 IMG_1323 IMG_1320 IMG_1319 IMG_1316 IMG_1315 IMG_1313 IMG_1312 IMG_1309 IMG_1301 IMG_1299 IMG_1293 IMG_1290 IMG_1286 IMG_1283 IMG_1282 IMG_1281 IMG_1280 IMG_1279 IMG_1278 IMG_1277 IMG_1276 IMG_1275 IMG_1273 IMG_1272

0
Page 1 of 6 12345...»