การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)ของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)ของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อมIMG_2502 IMG_2506 IMG_2507 IMG_2508 IMG_2512 IMG_2515 IMG_2519 IMG_2520 IMG_2525 IMG_2529 IMG_2532 IMG_2533 IMG_2536 IMG_2543 IMG_2545

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางหลวงท้องถิ่น

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางหลวงท้องถิ่น

1 ประกาศ

2.เอกสารประกวดราคา

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

4. ราคากลาง ปร.4

5. สรุปราคากลาง ปร.5

0

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4

Posted by:

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4

ประกาศ 1

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

ราคากลางวางท่อเมนประปาม.4 (ปร.4) แนบ 3

ราคากลางวางท่อเมนประปาม.4 (ปร.5) แนบ 4

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

งานบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

0

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและบ้านพักนักการภารโรง

Posted by:

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและบ้านพักนักการภารโรง

ดาวน์โหลดที่นี่

0

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางท้องถิ่น ชม.ถ.๒๗-๐๐๒

Posted by:

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางท้องถิ่น ชม.ถ.๒๗-๐๐๒

รายละเอียด ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ราคากลาง ปร.4

สรุปราคากลาง ปร.5

0

พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช

Posted by:

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๕ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง IMG_0862 IMG_0869 IMG_0874 IMG_0878 IMG_0890 IMG_0895 IMG_0899

0
Page 3 of 4 1234