ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

งานบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

0

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและบ้านพักนักการภารโรง

Posted by:

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและบ้านพักนักการภารโรง

ดาวน์โหลดที่นี่

0

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางท้องถิ่น ชม.ถ.๒๗-๐๐๒

Posted by:

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางท้องถิ่น ชม.ถ.๒๗-๐๐๒

รายละเอียด ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ราคากลาง ปร.4

สรุปราคากลาง ปร.5

0

พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช

Posted by:

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๕ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง IMG_0862 IMG_0869 IMG_0874 IMG_0878 IMG_0890 IMG_0895 IMG_0899

0
Page 3 of 4 1234