วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม โดยเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องสุขภาพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงระบบสุขภาพ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ้านแม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่3ก.ค63นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2563 จำนวน 9 วัดในตำบลทุ่งต้อม เพื่อเป็นการรักษา สืบทอด วัฒนธรรม ประเพณีทางพระพุทธศาสนาและร่วมถวายเป็นพุทธบูชา

Posted by:

0

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ 2563 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ประจำปี 2563 โดยมีอาจารย์นันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่1มิ.ย63การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลและตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่30เม.ย63 เวลา 9.30 น.นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป้นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565(เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันนี้(22เม.ย​63)​เทศบาล​ตำบลทุ่งต้อมโดยนายพูลสวัสดิ์​ นายกเทศมนตรี​ตำบลทุ่งต้อมได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ​แบบอินฟาเรด​ ป้ายจุดคัดกรอง​ เจลล้างมือ​ และวัสดุุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้ในการดำเนินการเฝ้าระวัง​ ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ​ไวรัสโคโรน่า ​2019​(โควิค19)​ให้กับกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​ และประธาน​ อสม. ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันนี้ (18มี.ค63)เวลา 09.00 น นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดได้ด้วยตนเอง การเฝ้าระวัง โดยมีวิทยากร นายศราวุธ ทองพิมพ์ ผช.สาธารณสุขอำเภอสันป่าตองและคุณหมออาทิตย์ แก้วใจ๋ ผอ.รพสต.บ้านแม่กุ้งหลวงมาเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม มอบหมายให้นายเทพ ปันแปง รองนายกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเเสดงความยินดีในโอกาสที่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(ป่าลานประสิทธิ์วิทยา)บ.ป่าลาน ม.2

Posted by:

0

วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ 2563 เวลา 9.00 น.การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 / 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามวาระหน้าที่และตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการป้องกันโรคการติดเชื้อไวรัสโคโร่นา2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้งกันโรคให้กับประชาชน รวมถึงสาธิตวิธีการทำหน้ากากอนามัย ที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองและซักได้ โดยเชิญคุณหมออาทิตย์ แก้วใจ๋ ผอ.รพ ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุ้งหลวงมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0
Page 5 of 12 «...34567...»