ประกาศ ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

Posted by:

ประกาศ ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง

0

5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Posted by:

5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เวลา 08.30 น.เทศบาลตำบลทุ่งต้อมโดยท่าน นายกจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม และท่านภูบุรีรัตน์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาฯ ได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมอำเภอสันป่าตอง และเวลา 0.9.30 น. ได้นำบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมกันพัฒนารอบๆบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

Posted by:

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

 

ประกาศ สขร. เดือนพฤศจิกายน

0

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจงการปฎิบัติงานแต่ละส่วน พร้อมทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลทุ่งต้อมโดยท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ได้มีการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อปรึกษาหารือชี้แจงการปฎิบัติงานแต่ละส่วน พร้อมทำความเข้าใจในการทำงานร่วมกันของบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

ประเพณีแข่งขันพายเรือ ครั้งที่ 12 ณ บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8

Posted by:

วันที่19พฤศจิกายน​ พ.ศ​ 2564​ ท่านนายกจุมพล​ หลุยจำวัน​ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันเรือพายประเพณีครั้งที่12​ โดยร่วมกับกำนันอุดม​ คำฟู​ กำนันตำบลทุ่งต้อม​ ฝ่ายปกครองตำบลทุ่งต้อมและประชาชนในบ้านแม่กุ้งน้อยม.8​ณ​บริเวณหน้าสำนักสงฆ์ใหม่มงคลสรีสร้อย​ บ้านแม่กุ้งน้อย​ ม.8

0

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม 2564

Posted by:

วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 เวลา 09.00 น. ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศุภชาติ บุตรดีขันต์ กรรมการและที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญระบบสารสนเทศและการสำรวจระยะไกล มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการบรรยาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฏหมายในการควบคุมไฟป่าไม้มาตรการป้องกันการจุดไฟเผ่าในที่โล่งและพื้นที่เกษตร

Posted by:

ประกาศกำหนดเขตควบคุมไฟป่าและมาตรการทางกฏหมายในการควบคุมไฟป่าไม้มาตรการป้องกันการจุดไฟเผ่าในที่โล่งและพื้นที่เกษตร

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

Posted by:

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม

0

การเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ของรัฐให้พึงระมัดระวังในการปฎิบัติหน้าที่และวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง

Posted by:

การเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ของรัฐให้พึงระมัดระวังในการปฎิบัติหน้าที่และวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง

0
Page 1 of 5 12345