สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

Posted by:

สขร ธันวา

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2565)

Posted by:

ไตรมาส 1 66

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)

Posted by:

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ)

0

โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะตำบลทุ่งต้อม ประจำปีงบประมาณ 2566

Posted by:

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในการประชุมโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะตำบลทุ่งต้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

  

0

โครงการ“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเน้นการตั้งด่านตรวจหลักและด่านชุมชน “ด่านชุมชนมีชีวิต” เพื่อให้จำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตลดลงมากที่สุด

Posted by:

วันที่ 29ธันวาคม 2565 เวลา09.00 น.ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมเปิดจุดตรวจบูรณาการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ชื่อโครงการ“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเน้นการตั้งด่านตรวจหลักและด่านชุมชน “ด่านชุมชนมีชีวิต” เพื่อให้จำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตลดลงมากที่สุดโดยมีนายณัชฐเดช มุลาลี นายอำเภอสันป่าตอง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอสันป่าตอง ร่วมกับ พ.ต.อ.เอกพงศ์ ไชยวงศ์สาย ผู้กำกับการ สภ.สันป่าตอง เป็นประธานเปิดจุดตรวจ ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

   

0

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

Posted by:

วันที่ 5ธันวาคม พ.ศ 2565 ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

           

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

Posted by:

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรา 9(8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม จึงขอประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

สขร. เดือน พฤศจิกายน

0

โครงการพระราชดำริด้านสุขภาพบ้านศรีก่อเก๊า หมู่4 และบ้านไร่ หมู่5

Posted by:

วันที่23พฤศจิกายน 2565 ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการเปิดโครงการพระราชดำริด้านสุขภาพบ้านศรีก่อเก๊า หมู่4 และบ้านไร่ หมู่5 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยประชาชนบ้านก่อเก๊าม.4และบ้านไร่ม.5 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

  

0

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Posted by:

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งต้อมโดยท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลฯ ฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และกลุ่มอาชีพจักสานบ้านสบหาร หมู่ที่ 3และกลุ่มแปรรูปสุราพื้นบ้าน บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งต้อม ในช่วงเย็นได้มีการจัดเลี้ยงขันโตก ณ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 

0

โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2566

Posted by:

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 เวลา 09.00 น. ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานการจัดฝึกอบรมโครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวปาริฉัตร พอจิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครองตำบลทุ่งต้อม บุคลากรเทศบาลฯ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ จำนวน 180 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)ม.9 ต.ทุ่งต้อม

          

0
Page 2 of 22 12345...»