วันที่9ก.ค62 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมมอบหมายให้นายสายันห์ พรมมาแบน ปลัดเทศบาลฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ1,000วัน แห่งสายสัมพันธ์รัก ณ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดป่าลาน)ม.2 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

17806 17807 17808 17810 17814 17815 17816 17817 17818 17819 17820 17821 IMG_3505 IMG_3506 IMG_3507 IMG_3508 IMG_3511 IMG_3512 IMG_3514 IMG_3515 IMG_3520 IMG_3522 IMG_3524 IMG_3527 IMG_3532 IMG_3534 IMG_3535

0

วันที่9ก.ค62 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมมอบหมายให้นายสายันห์ พรมมาแบน ปลัดเทศบาลฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ1,000วัน แห่งสายสัมพันธ์รัก ณ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดป่าลาน)ม.2 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ 2561-2564(เพิ่มเติมครั้งที่2)

Posted by:

สารบัญ

เหตุผลความจำเป็น

ผ(07) บัญชีสรุปโครงการ

ผ(01) งบเทศบาล

ผ(02) งบอุดหนุนต่างๆ

ผ(05) ของบ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด

ผ(08) ครุภัณฑ์

0