เจตจำนงผู้บริหารการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

Posted by:

เจตจำนงผู้บริหารการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

0

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง ตำบลทุ่งต้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

Posted by:

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง นายจุมพล  หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมพ คณะผู้บริหาร ร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พนักงาน เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง ตำบลทุ่งต้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

 

0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์น ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จำนวน 5 ครัวเรือน

Posted by:

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ  ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์น ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค และพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปให้กำลังใจแก่ประชาชนที่บ้านเรือนเสียหายหนักในพื้นที่ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จำนวน 5 ครัวเรือน โดยมี รอง ผวจ.ช.ม., นอภ.สันป่าตอง, ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.33 มีท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

   

   

0

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)

Posted by:

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษาระดับต้น)

0

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)

Posted by:

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลังระดับต้น)

0

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

Posted by:

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

0
Page 1 of 4 1234