การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)ของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(2561-2564)ของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อมIMG_2502 IMG_2506 IMG_2507 IMG_2508 IMG_2512 IMG_2515 IMG_2519 IMG_2520 IMG_2525 IMG_2529 IMG_2532 IMG_2533 IMG_2536 IMG_2543 IMG_2545

0

พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช

Posted by:

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๕ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง IMG_0862 IMG_0869 IMG_0874 IMG_0878 IMG_0890 IMG_0895 IMG_0899

0
Page 1 of 3 123