วันที่24เม.ย 2562 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลและทำบุญถวายทอดผ้าป่าสามัคคีของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(กู้ชีพ กู้ภัย)เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

55278 55279 55280 55281 55282 55283 55284 55286 55288 55289 55290 55291 55292 55293 55294 55295 84340 84355 84393 84398 84399 84400 84415 84418 84422 IMG_0846 IMG_0859 IMG_0867 S__83156995

0

นที่13 เมษายน 2562 การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี2562เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นการแสดงออกถึงความรักความเคารพต่อผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

IMG_0520 IMG_0531 IMG_0534 IMG_0535 IMG_0536 IMG_0558 IMG_0559 IMG_0561 IMG_0630 IMG_0632 IMG_0634 IMG_0635 IMG_0636 IMG_0638 IMG_0660 IMG_0691 IMG_0714 IMG_0777 IMG_0778 IMG_0779 IMG_0780 IMG_0781 IMG_0782 IMG_0785 IMG_0786 IMG_0787 IMG_0788 IMG_0789 IMG_0790 IMG_0791 IMG_0792 IMG_0793 IMG_0794 IMG_0795 IMG_0797 IMG_0799 IMG_0801 IMG_0803 IMG_0809 IMG_0810 IMG_0820

0

การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม โดยเป็นการเรียนรู้เรื่องประเพณีปีใหม่เมือง การตัดตุงและกิจกรรมกาดหมั้วครัวฮอม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9106036 IMG_0386 IMG_0392 IMG_0396 IMG_0400 IMG_0437 IMG_0462 IMG_0471 IMG_0475 IMG_0477 IMG_0485 IMG_0486 IMG_0488 IMG_0490 IMG_0495 IMG_0497 IMG_0510 IMG_0514 IMG_0515 IMG_0516

0

นที่18มีนาคม2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2561เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณปห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

Posted by:

99834 99835 99837 99839 99973 IMG_0204 IMG_0205 IMG_0208 IMG_0210 IMG_0216

0

การเปิดเรียนครั้งแรกโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

วันที่14พฤศจิกายน 2561 การเปิดเรียนครั้งแรกของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม โดยเป็นการเรียนรู้ประเพณียี่เป็ง การทำกระทงร่วมกัน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อมIMG_8108 IMG_8110 IMG_8122 IMG_8129 IMG_8130 IMG_8133 IMG_8134 IMG_8135 IMG_8136 IMG_8138 IMG_8143 IMG_8144 IMG_8145 IMG_8146 IMG_8151 IMG_8156 IMG_8157 IMG_8160 IMG_8165 IMG_8191 IMG_8199 IMG_8217

0

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted by:

วันที่23 ตุลาคม 2561IMG_8032 IMG_8024 IMG_8022 IMG_8027 IMG_8020 IMG_8018 IMG_8010 IMG_8011 IMG_8013 IMG_8014 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

0
Page 1 of 5 12345