นที่18มีนาคม2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2561เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณปห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

Posted by:

99834 99835 99837 99839 99973 IMG_0204 IMG_0205 IMG_0208 IMG_0210 IMG_0216

0

การเปิดเรียนครั้งแรกโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

วันที่14พฤศจิกายน 2561 การเปิดเรียนครั้งแรกของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม โดยเป็นการเรียนรู้ประเพณียี่เป็ง การทำกระทงร่วมกัน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อมIMG_8108 IMG_8110 IMG_8122 IMG_8129 IMG_8130 IMG_8133 IMG_8134 IMG_8135 IMG_8136 IMG_8138 IMG_8143 IMG_8144 IMG_8145 IMG_8146 IMG_8151 IMG_8156 IMG_8157 IMG_8160 IMG_8165 IMG_8191 IMG_8199 IMG_8217

0

พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Posted by:

วันที่23 ตุลาคม 2561IMG_8032 IMG_8024 IMG_8022 IMG_8027 IMG_8020 IMG_8018 IMG_8010 IMG_8011 IMG_8013 IMG_8014 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

0
Page 1 of 5 12345