กิจกรรม

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา09.09 น. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้ทำพิธีทำบุญสืบชะตาสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.ภัทรีภรณ์ ทาวดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร ตัวแทนนายอำเภอสันป่าตองเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อมที่ได้มาร่วมงาน ในโอกาสนี้เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยท่านนายจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ได้ให้เกียรติมาในพิธีทำบุญสืบชะตาสำนักงานเทศบาลฯ มา ณ โอกาสเป็นอย่างสูง

Posted by:

0

พิธีทำบุญสืบชะตาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ปี2564

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้ดำเนินการจัดพิธีทำบุญสืบชะตาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กรรวมถึงบุคลากรทุกคนในเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ตลอดจนเป็นการรักษาประเพณีอันดีงาม วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น.  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

กิจกรรมรวมพลังจิตอาสากำจัดผักบุ้ง ผักตบชวา ลำน้ำแม่กุ้ง 2564

Posted by:

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้ นายประพัฒน์ วงค์ชมภู ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง พร้อมด้วย น.ส.วรางคนา พยอมยงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายฉัตรติพงศ์ เปอะปิน เกษตรอำเภอ พันตรีปรีชา กาบเอื้อง สัสดีอำเภอ ร้อยเอกณรพล ปัญญา หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 33 เจ้าหน้าที่ ศฝ.นส.ท.มทบ 33 เจ้าหน้าที่พัฒนาตำบล TST และสมาชิก อส.อ.สันป่าตอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำแม่กุ้ง โดยมี เทศบาลตำบลทุ่งต้อม เป็นผู้จัดงาน นำโดย นายจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งต้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานบ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งต้อม จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ณ บริเวณสะพานหน้าวัดรัตนาราม หมู่ 9 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง ในการนี้ทางเทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ได้อนุเคราะห์มาร่วมกิจกรรมมา ณ โอกาสนี้ด้วย

0

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย 2564

Posted by:

วันที่ 28 กันยายน 2564 ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ 2564

Posted by:

วันที่ 22 กันยายน 2564 ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

บริการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 (แอสตร้าซีนีก้า)จำนวน 174 คน ณ หน่วยฉีดวัคซีนฯ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

Posted by:

0

โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ 2564

Posted by:

วันที่ 14 กันยายน 2564 ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมได้เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ 2564 โดยมีวิทยากรมาจาก สภ. สันป่าตอง มาร่วมบรรยายให้ความรู้กับกับเยาวชนในพื้นที่ ในการนี้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯตลอดจนผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาร่วมทำกิจกรรมกับเด็กๆ เยาวชนด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

โครงการ ” บ้านรวมใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบให้ นายบุญสี ไหวสี

Posted by:

วันที่ 31 ส.ค 64 เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โดยท่านนายกจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งต้อม จัดทำโครงการ ” บ้านรวมใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ มอบให้ นายบุญสี ไหวสี บ้านเลขที่ 39 หมู่ 7 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

0

การประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ 2564

Posted by:

0

ท่าน นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบถุงยังชีพมายังเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน

Posted by:

วันที่่ 23 สิงหาคม 2564 ท่าน นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฎิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบถุงยังชีพมายังเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่กักตัว 14 วัน โดยมีท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และหัวหน้าหน่วยราชการ นำไปมอบที่่ บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม ซึ่งทางเทศบาลพร้อมจะดูแล และอำนวยความสะดวกให้ตลอดระยะเวลา14วันที่กักตัว

0
Page 1 of 13 12345...»