นพุธที่10กรกฎาคม 2562 การเปิดโรงเรียนผุ้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยเป็นการเรียนรู้เรื่องระบบโครงสร้างร่างกายของคนเพื่อการดูแลตัวเองเบื้องต้น และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

IMG_2599 IMG_2602 IMG_2607 IMG_2617 IMG_2631 IMG_2633 IMG_2634 IMG_2642 IMG_2644 IMG_2645 IMG_2647 IMG_2651 IMG_2656 IMG_2660 IMG_2661 IMG_2662 IMG_2664 IMG_2665 IMG_2666 IMG_2667 IMG_2676 IMG_2677

0

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อม ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อม(กองทุนวันละบาท)ตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนฯในรอบปีที่ผ่านมาให้สมาชิกทราบและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆจากสมาชิกกองทุนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

รูป1 รูป2 รูป3 รูป4 รูป5 รูป6 รูป7 รูป8 รูป9 รูป10 รูป11 รูป12 รูป13

0

วันที่13มิ.ย62 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี2562 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครู โดยมีนายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนป่าลานประสิทธิ์วิทยา)บ้านป่าลาน ม.2 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

117476 117475 IMG_1329 IMG_1327 IMG_1325 IMG_1323 IMG_1320 IMG_1319 IMG_1316 IMG_1315 IMG_1313 IMG_1312 IMG_1309 IMG_1301 IMG_1299 IMG_1293 IMG_1290 IMG_1286 IMG_1283 IMG_1282 IMG_1281 IMG_1280 IMG_1279 IMG_1278 IMG_1277 IMG_1276 IMG_1275 IMG_1273 IMG_1272

0

วันที่24เม.ย 2562 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลและทำบุญถวายทอดผ้าป่าสามัคคีของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(กู้ชีพ กู้ภัย)เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

55278 55279 55280 55281 55282 55283 55284 55286 55288 55289 55290 55291 55292 55293 55294 55295 84340 84355 84393 84398 84399 84400 84415 84418 84422 IMG_0846 IMG_0859 IMG_0867 S__83156995

0

นที่13 เมษายน 2562 การจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี2562เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นการแสดงออกถึงความรักความเคารพต่อผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

IMG_0520 IMG_0531 IMG_0534 IMG_0535 IMG_0536 IMG_0558 IMG_0559 IMG_0561 IMG_0630 IMG_0632 IMG_0634 IMG_0635 IMG_0636 IMG_0638 IMG_0660 IMG_0691 IMG_0714 IMG_0777 IMG_0778 IMG_0779 IMG_0780 IMG_0781 IMG_0782 IMG_0785 IMG_0786 IMG_0787 IMG_0788 IMG_0789 IMG_0790 IMG_0791 IMG_0792 IMG_0793 IMG_0794 IMG_0795 IMG_0797 IMG_0799 IMG_0801 IMG_0803 IMG_0809 IMG_0810 IMG_0820

0

การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม โดยเป็นการเรียนรู้เรื่องประเพณีปีใหม่เมือง การตัดตุงและกิจกรรมกาดหมั้วครัวฮอม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9106036 IMG_0386 IMG_0392 IMG_0396 IMG_0400 IMG_0437 IMG_0462 IMG_0471 IMG_0475 IMG_0477 IMG_0485 IMG_0486 IMG_0488 IMG_0490 IMG_0495 IMG_0497 IMG_0510 IMG_0514 IMG_0515 IMG_0516

0

นที่18มีนาคม2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2561เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณปห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

Posted by:

99834 99835 99837 99839 99973 IMG_0204 IMG_0205 IMG_0208 IMG_0210 IMG_0216

0
Page 1 of 6 12345...»