ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ติดต่อสอบถาม งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม โทร 0-5331-2383 ในวันเวลาราชการ

Posted by:

0

รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริการท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง (ครั้งที่ 2 )

Posted by:

0

แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 5 เชื่อมซอย 6 บ้านศรีโพธิ์งาม หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 บ้านแม่กุ้งหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 6 บ้านเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

แจ้งประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยเลียบข้างสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม บ้านศรีโพธิ์งาม หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0
Page 4 of 8 «...23456...»