ศูนย์พักคอยประจำตำบลทุ่งต้อม community isolation

Posted by:

13 สิงหาคม 2564 ท่านนายกจุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ ศูนย์พักคอยประจำตำบลทุ่งต้อม community isolation เบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันนี้ วันที่ 1

0

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29) ประกาศ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม

Posted by:

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 29) ประกาศ ลงวันที่ 29 กรกฎาคม

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ค่ะ

Posted by:

0
Page 4 of 10 «...23456...»