ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563

Posted by:

0

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563

Posted by:

ภ.ด.ส.1 ต้นฉบับ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม หมู่ 2

ภ.ด.ส.1 ต้นฉบับ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม หมู่ 3

ภ.ด.ส.1 ต้นฉบับ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม หมู่ 4

ภ.ด.ส.1 ต้นฉบับ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม หมู่ 5

ภ.ด.ส.1 ต้นฉบับ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม หมู่ 6

ภ.ด.ส.1 ต้นฉบับ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม หมู่ 7

ภ.ด.ส.1 ต้นฉบับ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม หมู่ 8

ภ.ด.ส.1 ต้นฉบับ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม หมู่ 9

ภ.ด.ส.1 ต้นฉบับ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม หมู่ 10

ภ.ด.ส.1 ต้นฉบับ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม หมู่ 11

 

0

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

Posted by:

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

0

ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) )

Posted by:

ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) )

0

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

Posted by:

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)

0
Page 7 of 8 «...45678