ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ดาวน์โหลดที่นี่

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางหลวงท้องถิ่น

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางหลวงท้องถิ่น

1 ประกาศ

2.เอกสารประกวดราคา

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

4. ราคากลาง ปร.4

5. สรุปราคากลาง ปร.5

0

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4

Posted by:

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4

ประกาศ 1

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

ราคากลางวางท่อเมนประปาม.4 (ปร.4) แนบ 3

ราคากลางวางท่อเมนประปาม.4 (ปร.5) แนบ 4

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

งานบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

0

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและบ้านพักนักการภารโรง

Posted by:

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและบ้านพักนักการภารโรง

ดาวน์โหลดที่นี่

0

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางท้องถิ่น ชม.ถ.๒๗-๐๐๒

Posted by:

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางท้องถิ่น ชม.ถ.๒๗-๐๐๒

รายละเอียด ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ราคากลาง ปร.4

สรุปราคากลาง ปร.5

0

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านศรีก่อเก๊า หมู่ที่ 4

Posted by:

ประกาศ-1

ราคากลางวางท่อเมนประปาม.4-ปร.4-แนบ-3

ราคากลางวางท่อเมนประปาม.4-ปร.5-แนบ-4 (1)

ราคากลางวางท่อเมนประปาม.4-ปร.5-แนบ-4

เอกสารแนบ-1

เอกสารแนบ-2

0
Page 1 of 2 12