ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ดาวน์โหลดที่นี่

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางหลวงท้องถิ่น

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางหลวงท้องถิ่น

1 ประกาศ

2.เอกสารประกวดราคา

3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

4. ราคากลาง ปร.4

5. สรุปราคากลาง ปร.5

0

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4

Posted by:

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4

ประกาศ 1

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

ราคากลางวางท่อเมนประปาม.4 (ปร.4) แนบ 3

ราคากลางวางท่อเมนประปาม.4 (ปร.5) แนบ 4

0

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

Posted by:

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประกาศ

เอกสารประกวดราคา

งานบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก-หมู่ที่-๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

0

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและบ้านพักนักการภารโรง

Posted by:

ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนและบ้านพักนักการภารโรง

ดาวน์โหลดที่นี่

0
Page 1 of 2 12