พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช

Posted by:

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๕ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง IMG_0862 IMG_0869 IMG_0874 IMG_0878 IMG_0890 IMG_0895 IMG_0899

0

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดเก็บ และขน ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted by:

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศ
ดาวน์โหลดเอกสาร : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร : รายละเอียดเพิ่มเติม
0