วันนี้(28ต.ค63)นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อม(กองทุนวันละบาท) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้กับสมาชิกฯทราบ โดยมีสมาชิกกองทุนฯในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเข้าร่วมทุกท่าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม จำนวน 10 หมู่บ้าน ตามโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน เดือนพฤศจิกายน 2563

Posted by:

0

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันปิยมหาราช) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

Posted by:

0

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ และขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 ตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Posted by:

0

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563)

Posted by:

0

วันที่ 14 ต.ค 63 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำกุ้ง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลำน้ำกุ้ง ข้างวัดรัตนาราม บ้านแม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

0

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ และขน ขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 ตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

Posted by:

0

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บ และขน ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึง กันยายน 2564 ตามโครงการบริหารจัดการขยะภายในชุมชน

Posted by:

0