ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ซอย 1 บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะ

0

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ 2564

Posted by:

วันที่ 22 กันยายน 2564 ท่านนายก จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0