งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Posted by:

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา14.00น. ท่านนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)ได้เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)โดยมีท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม สจ.สุริยนต์ ปันทะนะ สจ.เขต1อ.สันป่าตอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลฯ ฝ่ายปกครองตำบลทุ่งต้อม และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

0

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

Posted by:

วันที่25มิถุนายน พ.ศ 2565 เวลา09.00น. ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted by:

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบรายงาน สขร.๑ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

Posted by:

ประกาศ สขร พฤษภาคม 2565

0

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

Posted by:

การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

0

รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0

เจตจำนงผู้บริหารการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

Posted by:

เจตจำนงผู้บริหารการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส

0
Page 2 of 11 12345...»