ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุและประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังบ้านนางยอดเรือน บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ

0

ซ่อมแซมที่อยุ่อาศัยให้มีสภาพดีของนายทองอิน แสนสุยะ บ้านเลขที่ 62 ม.4 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง

Posted by:

วันที่27เมษายน2565 ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต้อม ได้มอบชุดเครื่องนอน และสิ่งของเครื่องใช้พร้อมสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยุ่อาศัยให้มีสภาพดีของนายทองอิน แสนสุยะ บ้านเลขที่ 62 ม.4 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง

0

โครงการ วันเทศบาล ประจำปี 2565

Posted by:

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมนต์นรินทร์ ศิริโชติทวี รองนายกฯ เป็นประธานในโครงการ วันเทศบาล ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญ รำลึกถึงวันก่อกำเนิดของเทศบาล จากการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เข้าร่วมกิจกรรมดัวกล่าว ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม
 
0

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น​ ประจำปี​ พ.​ศ​ 2565​

Posted by:

วันที่11เมษายน​ พ.ศ​ 2565​ เวลา​ 09.09 น.​ เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น​ ประจำปี​ พ.​ศ​ 2565​ โดยมีท่านนายกฯ​ จุมพล​ หลุยจำวัน​ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในพิธี​ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​ สมาชิกสภาฯ​ บุคลากรเทศบาลฯและได้รับเกียรติจากท่าน​ สจ.สุริยนต์​ ปันทะนะ​ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่​, อดีตกำนัน​ ผู้ใหญ่บ้าน​, ผอ.รพสต.ทั้ง2แห่ง, ผอ.รร.บ้านแม่กุ้งหลวง, ครู​กศน.ตำบลทุ่งต้อม, ฝ่ายปกครองตำบลทุ่งต้อม​ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและร่วมมอบของสระเกล้าดำหัวให้กับผู้สูงอายุจำนวน​ 206​ ท่าน​ โดยในงานมีการบรรเลงสะล้อ​ ซอ​ ซึง​ นำโดยพ่อครูบุญส่ง​ ชุ่มศรี​ ณ​ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

รายงานการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

Posted by:

เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส 2 2565

0

รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลทุ่งต้อมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

Posted by:

รายงานฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลทุ่งต้อมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

0

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลทุ่งต้อมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

Posted by:

ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลทุ่งต้อมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

0
Page 5 of 11 «...34567...»