ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุและประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังบ้านนางยอดเรือน บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ

0