กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ. ศ 2565

Posted by:

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ. ศ 2565 โดยมีท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

0