ซ่อมแซมที่อยุ่อาศัยให้มีสภาพดีของนายทองอิน แสนสุยะ บ้านเลขที่ 62 ม.4 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง

Posted by:

วันที่27เมษายน2565 ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งต้อม ได้มอบชุดเครื่องนอน และสิ่งของเครื่องใช้พร้อมสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยุ่อาศัยให้มีสภาพดีของนายทองอิน แสนสุยะ บ้านเลขที่ 62 ม.4 ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง

0

Add a Comment