กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ 2565

Posted by:

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ 2565 เวลา 09.00 น .
ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคนให้มีจิตสำนึกวัฒนธรรมที่ดีงาม มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนายมนต์นรินทร์ ศิริโชติทวี รองนายกฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และนายสายันห์ พรมมาแบน ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งต้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม
0

Add a Comment