งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

Posted by:

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา14.00น. ท่านนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)ได้เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)โดยมีท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม สจ.สุริยนต์ ปันทะนะ สจ.เขต1อ.สันป่าตอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลฯ ฝ่ายปกครองตำบลทุ่งต้อม และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

0

Add a Comment