งานประเพณียี่เป็ง 2565

Posted by:

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมกับ ฝ่ายปกครอง กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. ตำบลทุ่งต้อม      จัดงานประเพณียี่เป็งประจำปี2565 โดยมีว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลทุ่งต้อมเข้าร่วมประเพณีดังกล่าว ณ บริเวณหน้าเทศบาล

      

0

Add a Comment