โครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2566

Posted by:

วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 เวลา 09.00 น. ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานการจัดฝึกอบรมโครงการกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวปาริฉัตร พอจิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครองตำบลทุ่งต้อม บุคลากรเทศบาลฯ และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ จำนวน 180 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)ม.9 ต.ทุ่งต้อม

          

0

Add a Comment