ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

Posted by:

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลทุ่งต้อมโดยท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บุคลากรเทศบาลฯ ฝ่ายปกครอง และผู้นำชุมชน ได้มีโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และกลุ่มอาชีพจักสานบ้านสบหาร หมู่ที่ 3และกลุ่มแปรรูปสุราพื้นบ้าน บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งต้อม ในช่วงเย็นได้มีการจัดเลี้ยงขันโตก ณ เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

 

0

Add a Comment