โครงการพระราชดำริด้านสุขภาพบ้านศรีก่อเก๊า หมู่4 และบ้านไร่ หมู่5

Posted by:

วันที่23พฤศจิกายน 2565 ท่านนายกฯ จุมพล หลุยจำวัน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการเปิดโครงการพระราชดำริด้านสุขภาพบ้านศรีก่อเก๊า หมู่4 และบ้านไร่ หมู่5 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยประชาชนบ้านก่อเก๊าม.4และบ้านไร่ม.5 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

  

0

Add a Comment