พิธีถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช

Posted by:

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่๕ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง IMG_0862 IMG_0869 IMG_0874 IMG_0878 IMG_0890 IMG_0895 IMG_0899

0

Add a Comment