ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางท้องถิ่น ชม.ถ.๒๗-๐๐๒

Posted by:

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงไหล่ทางท้องถิ่น ชม.ถ.๒๗-๐๐๒

รายละเอียด ดาวน์โหลดที่นี่

เอกสารประกวดราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ราคากลาง ปร.4

สรุปราคากลาง ปร.5

0

Add a Comment