ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4

Posted by:

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4

ประกาศ 1

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

ราคากลางวางท่อเมนประปาม.4 (ปร.4) แนบ 3

ราคากลางวางท่อเมนประปาม.4 (ปร.5) แนบ 4

0

Add a Comment