การเปิดเรียนครั้งแรกโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

วันที่14พฤศจิกายน 2561 การเปิดเรียนครั้งแรกของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม โดยเป็นการเรียนรู้ประเพณียี่เป็ง การทำกระทงร่วมกัน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อมIMG_8108 IMG_8110 IMG_8122 IMG_8129 IMG_8130 IMG_8133 IMG_8134 IMG_8135 IMG_8136 IMG_8138 IMG_8143 IMG_8144 IMG_8145 IMG_8146 IMG_8151 IMG_8156 IMG_8157 IMG_8160 IMG_8165 IMG_8191 IMG_8199 IMG_8217

0

Add a Comment