นที่18มีนาคม2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี2561เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณปห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

Posted by:

99834 99835 99837 99839 99973 IMG_0204 IMG_0205 IMG_0208 IMG_0210 IMG_0216

0

Add a Comment