การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม โดยเป็นการเรียนรู้เรื่องประเพณีปีใหม่เมือง การตัดตุงและกิจกรรมกาดหมั้วครัวฮอม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9106036 IMG_0386 IMG_0392 IMG_0396 IMG_0400 IMG_0437 IMG_0462 IMG_0471 IMG_0475 IMG_0477 IMG_0485 IMG_0486 IMG_0488 IMG_0490 IMG_0495 IMG_0497 IMG_0510 IMG_0514 IMG_0515 IMG_0516

0

Add a Comment