วันที่24เม.ย 2562 เทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2562เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลและทำบุญถวายทอดผ้าป่าสามัคคีของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(กู้ชีพ กู้ภัย)เทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

55278 55279 55280 55281 55282 55283 55284 55286 55288 55289 55290 55291 55292 55293 55294 55295 84340 84355 84393 84398 84399 84400 84415 84418 84422 IMG_0846 IMG_0859 IMG_0867 S__83156995

0

Add a Comment