วันที่13มิ.ย62 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อมได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปี2562 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณครู โดยมีนายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนป่าลานประสิทธิ์วิทยา)บ้านป่าลาน ม.2 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

117476 117475 IMG_1329 IMG_1327 IMG_1325 IMG_1323 IMG_1320 IMG_1319 IMG_1316 IMG_1315 IMG_1313 IMG_1312 IMG_1309 IMG_1301 IMG_1299 IMG_1293 IMG_1290 IMG_1286 IMG_1283 IMG_1282 IMG_1281 IMG_1280 IMG_1279 IMG_1278 IMG_1277 IMG_1276 IMG_1275 IMG_1273 IMG_1272

0

Add a Comment