นพุธที่10กรกฎาคม 2562 การเปิดโรงเรียนผุ้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยเป็นการเรียนรู้เรื่องระบบโครงสร้างร่างกายของคนเพื่อการดูแลตัวเองเบื้องต้น และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9 ต.ทุ่งต้อม

Posted by:

IMG_2599 IMG_2602 IMG_2607 IMG_2617 IMG_2631 IMG_2633 IMG_2634 IMG_2642 IMG_2644 IMG_2645 IMG_2647 IMG_2651 IMG_2656 IMG_2660 IMG_2661 IMG_2662 IMG_2664 IMG_2665 IMG_2666 IMG_2667 IMG_2676 IMG_2677

0

Add a Comment