วันนี(9ต.ค62)คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม ได้มอบบ้านในโครงการบ้านพอเพียงชนบท ปี2561 จำนวน 5 หลัง โดยสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งต้อม กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment