วันนี้ (14 พ.ย. 62) เวลา 9.00 น. น.ส.ภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม จำนวน 150 ราย โดยมีนายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลทุ่งต้อม กำนันผู้ใหญ่บ้าน และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม (โรงเรียนวัดรัตนารามเดิม)

Posted by:

0

Add a Comment