วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่าตองเป็นประธานในโครงการเดิน วิ่ง ฮอมบุญ15 เส้นทาง 11 ตำบลของตำบลทุ่งต้อมจัดโดยโรงพยาบาลสันป่าตอง โดยมีนายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมโครงการ โดยกำหนดเส้นทางจาก4 แยกคันคลองบ้านไร่สิ้นสุดที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม บ.แม่กุ้งน้อย ม.9

Posted by:

0

Add a Comment