นที่ 5 ธันวาคม 2562 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม พร้อมด้วยบุคลากรของเทศบาลตำบลทุ่งต้อมร่วมกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธัีนวาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง

Posted by:

0

Add a Comment