วันที่ 13 ธ.ค 62 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่่งต้อมพร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลตำบลทุ่งต้อมเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอสันป่าตองโดยมีผู้สูงอายุในตำบลทุ่งต้อมเข้าร่วมการแข่งขัน ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่(ศูนย์พละ)

Posted by:

0

Add a Comment