วันที่ 22 ธ.ค 62 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬา ทุ่งต้อมเกมส์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บและสร้างความสามัคคีแก่ประชาชนในชุมชน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลทุ่งต้อม บ.แม่กุ้งน้อย ม.9

Posted by:

0

Add a Comment