ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลทุ่งต้อม ประจำเดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 2563

Posted by:

0

Add a Comment