วันที่ 15 ม.ค 63 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อมได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยได้กำหนดให้เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้าน การร้องเพลง การร้องเพลงประกอบหางเครื่อง การรำวงย้อนยุคสวัสดีปีใหม่ การเล่นเกมส์ของผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นผู้กำหนดและการแลกของขวัญมอบความสุข ส่งความสุขซึ่งกันและกัน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลทุ่งต้อม(โรงเรียนวัดรัตนาราม)บ.แม่กุ้งน้อย ม.9

Posted by:

burst

rpt

rpt

0

Add a Comment