วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการเปิดอบรมโครงการดูแลสุขภาพและป้องกันโรคจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการป้องกันโรคการติดเชื้อไวรัสโคโร่นา2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้งกันโรคให้กับประชาชน รวมถึงสาธิตวิธีการทำหน้ากากอนามัย ที่สามารถเปลี่ยนไส้กรองและซักได้ โดยเชิญคุณหมออาทิตย์ แก้วใจ๋ ผอ.รพ ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กุ้งหลวงมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment