วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม มอบหมายให้นายเทพ ปันแปง รองนายกฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเเสดงความยินดีในโอกาสที่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 3 สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม(ป่าลานประสิทธิ์วิทยา)บ.ป่าลาน ม.2

Posted by:

0

Add a Comment