วันนี้ (18มี.ค63)เวลา 09.00 น นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อม เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดได้ด้วยตนเอง การเฝ้าระวัง โดยมีวิทยากร นายศราวุธ ทองพิมพ์ ผช.สาธารณสุขอำเภอสันป่าตองและคุณหมออาทิตย์ แก้วใจ๋ ผอ.รพสต.บ้านแม่กุ้งหลวงมาเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment