วันที่30เม.ย63 เวลา 9.30 น.นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป้นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ 2561-2565(เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment