อีกเพียงแค่ 7 วันทำการ ก็จะหมดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Posted by:

💥💥นับตั้งแต่วันนี้ไปเหลือเวลาอีกเพียงแค่ 7 วันทำการ ก็จะหมดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วนะคะ💥💥

ท่านใดที่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีฯ (ภ.ด.ส.6) แล้วควรรีบมาติดต่อที่งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลทุ่งต้อมด่วนเลยจ้า🔥🔥🔥🔥🔥

หรือหากท่านที่ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีฯ และอยากตรวจสอบว่าตัวท่านต้องชำระภาษีหรือไม่ หรือต้องชำระเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5331-2383 ในวันเวลาราชการ

0

Add a Comment