วันนี้(17ก.ย63) เวลา 13.00 น. นายพูลสวัสดิ์ สิงคราช นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งต้อมในฐานะประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งต้อมได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆและรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งต้อม

Posted by:

0

Add a Comment