ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. ถ ๒๗-๐๐๒ ช่วงบริเวณซอย ๔ ถึงบริเวณซอย ๖ บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

0

Add a Comment