ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 27-002 ช่วงบริเวณซอย 3 ถึงบริเวณซอย 4 บ้านแม่กุ้งน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Posted by:

0

Add a Comment